KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku da europski građani i građanke rasprave o izazovima i prioritetima Europe. Bez obzira na to otkuda ste i čime se bavite, ovo je prigoda da razmislite o tome kakvu budućnost želite za Europsku uniju. Europski parlament, Vijeće i Europska komisija predani su tome da saslušaju Europljane i Europljanke i na temelju dobivenih preporuka poduzmu daljnje korake u okviru svojih nadležnosti.

Očekuje se da će se do proljeća 2022. u okviru konferencije donijeti zaključci i pružiti se smjernice o budućnosti Europe. U radu Konferencije mogu sudjelovati europski građani i građanke iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.

Na sudjelovanje su pozvana i europska, nacionalna, regionalna i lokalna tijela, kao i civilno društvo i druge organizacije koje žele organizirati događanja i doprinijeti idejama. Svi sudionici i sudionice dužni su poštovati vrijednosti utvrđene u Povelji o načelima.

Sastavni dijelovi konferencije su:

Višejezična digitalna platforma – mjesto na kojem će građani i građanke moći razmjenjivati ideje i slati doprinose putem interneta, koji će se prikupljati, analizirati, pratiti i objavljivati tijekom cijelog trajanja konferencije.

Decentralizirana događanja – internetska, fizička i hibridna događanja u organizaciji pojedinaca i organizacija, kao i nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela diljem Europe.

Europski paneli građana i građanki – raspravljat će o različitim temama i iznositi prijedloge; bit će reprezentativni u pogledu zemljopisnog podrijetla, roda, dobi, socioekonomskog podrijetla i/ili razine obrazovanja.

Plenarne skupštine konferencije – osiguravat će da se o preporukama nacionalnih i europskih panela građana i građanki, grupiranih po temama, raspravlja bez unaprijed određenog ishoda i bez ograničavanja djelokruga na unaprijed utvrđena područja politika. Plenarna skupština konferencije sastojat će se od predstavnika i predstavnica iz Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije, kao i iz svih nacionalnih parlamenata koji će biti ravnopravno zastupljeni te građana i građanki. Odbor regija, Gospodarski i socijalni odbor, socijalni partneri i civilno društvo također će biti zastupljeni. U rasprave o međunarodnoj ulozi EU-a bit će uključen visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Mogu biti pozvani predstavnici i predstavnice ključnih dionika. Izvršni odbor sastavljat će i objavljivati zaključke plenarne skupštine konferencije.

HRVATSKI DIJALOZI O EUROPI

Hrvatska udruga Rimskog kluba u svojim redovnim aktivnostima provodi analize stanja globalnih pitanja, nudi hrvatski doprinos njihovom rješavanju, prati globalne trendove i aktivno se posvećuje svjetskim društvenim, gospodarskim i kulturološkim pitanjima od značaja za sveobuhvatni pristup integralnom razvoju lokalne, regionalne i globalne zajednice temeljene na načelima održivosti. Također, aktivno daje doprinos kreiranju politika razvoja kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na europskoj i globalnoj razini, koje za cilj imaju ostvarenje Ciljeva održivog razvoja, postizanje klimatske neutralnosti i resursne dostatnosti.

Kako u ovom trenutku postoji otvorena rasprava o budućnosti Europe, pri čemu se od svih europskih građana očekuje aktivni doprinos, HURK je odlučio potaknuti hrvatske dijaloge o budućnosti Europe te kroz panele otvoriti raspravu o pojedinim područjima - od socijalne i ekonomske pravde i pravednosti, održivog razvoja, mira, globalnog pozicioniranja Europe te pitanja klimatske neutralnosti, koji bi trebali ponuditi hrvatske odgovore kako bi trebala izgledati budućnost Europe. Članovi HURK-a su u tome području i inače vrlo aktivni kroz Vijeće za budućnost Europe osnovano još 1993. godine od strane svjetskog Rimskog kluba (Club of Rome).

Stručno znanje i iskustvo sudionika će biti javno dostupno putem online streaminga svih panela i javne rasprave, zbornika radova, medija u Hrvatskoj i susjednim državama, mrežne stranice i društvenih mreža te će biti upućeno svim potencijalno zainteresiranima na znanje, kako u Hrvatskoj, tako i europskim tijelima, s posebnim naglaskom na aktivno sudjelovanje mlađih generacija u raspravama, ali i kao ciljnoj skupini koja će imati pristup svim analizama koje će biti rezultat hrvatskih dijaloga o budućnosti Europe.

Projekt će kroz otvoreni dijalog hrvatskih stručnjaka izravno utjecati na daljnji razvoj i budućnost Europe kroz suradnju s akademskom i gospodarskom zajednicom, političkim tijelima i pojedincima na ključnim pozicijama po određenim temama za koje će se provoditi sektorske analize i održati rasprave o budućnosti Europe. Projekt će aktivno doprinijeti dugoročnoj transformaciji društva, kako bi Europa budućnosti bila socijalno i ekonomski odgovornija, demokratska, pravedna i učinkovita, te kako bi njezin razvoj bio održiv i usklađen s klimatskom neutralnošću.

Projekt će svojim analizama i dijalogom izravno utjecati na informiranost šire javnosti u Hrvatskoj, posebice kroz suradnju s hrvatskim visokim učilištima, informiranost mlađih generacija i njihovih profesora, koji će svoja znanja i vještine prenositi narednim generacijama hrvatskih studenata. Kako bi se osigurao dugoročni utjecaj i aktivni hrvatski doprinos budućnosti Europe, HURK će konferenciju održavati redovito svake godine kao platformu za razmjenu mišljenja, ideja, inicijativa i prijedloga eminentnih hrvatskih stručnjaka, intelektualaca, znanstvenika, mlađih generacija i političara s europskim i međunarodnim iskustvom.

Kroz mrežnu stranicu i društvene mreže, HURK će redovito izvještavati javnost i interesente o pripremnim i pratećim aktivnostima konferencije, novim publikacijama, priopćenjima i ostalim aktivnostima.