17:00 - Registracija
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
18:00 - 18:15 Otvaranje

Violeta Simeonova Staničić (Europski parlament)
Prof.dr.sc. Hrvoje Kraljević (Sveučilište u Zagrebu)
Akademik Ivo Šlaus (Međunarodni Rimski klub)

Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
18:15 - 19:30 Rasprava

Prof.dr.sc. Aleksander Zidanšek (Sveučilište u Mariboru)
Prof.dr.sc. Goran Ilik (Sveučilište u Bitoli)
Prof.dr.sc. Afrim Hoti (Sveučilište u Prištini)
Dr.sc. Marko Savković (Beogradski sigurnosni forum)

moderator:
Igor Kolman (Sveučilište u Zagrebu)

Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
19:30 - ...... Večera
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
09:00 Registracija
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
9:30 - 10:30 Panel

Prof.dr.sc. Darko Polšek (Sveučilište u Zagrebu)
Prof.dr.sc. Zvonimir Šikić (Sveučilište u Zagrebu)
Božo Kovačević (Sveučilište Libertas)
Lovorka Kušan (Ustavni sud Republike Hrvatske)

moderatorica:
Andrea Čović Vidović (Europski parlament)

Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
10:30 - 11:00 Pauza
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
11:00 - 12:00 Panel

Prof.dr.sc. Goran Bandov (Sveučilište u Zagrebu)
Doc.dr.sc. Boško Picula (Sveučilište u Zagrebu)
Andrea Čović Vidović (Europski parlament)
Goranko Fižulić (Telegram.hr)

Moderator: Igor Kolman (Sveučilište u Zagrebu)

Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
12:00 - 14:00 Ručak
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
14:00 - 16:00 Radna skupina
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
16:00 - 17:00 Panel

Akademik Ivo Šlaus (Međunarodni Rimski klub)
Prof.dr.sc. Ivan Šimonović (Sveučilište u Zagrebu)
Prof.dr.sc. Anet Režek Jambrek (Sveučilište u Zagrebu)
Dr.sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju (Institut za razvoj i međunarodne odnose)

Moderatorica: Ana Jerković (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
17:00 - 17:30 Pauza
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
17:30 - 18:30 Panel

Igor Kolman (Sveučilište u Zagrebu)
Dunja Mazzocco Drvar (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)
Mirjana Matešić (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj)
Ana Jerković (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Moderator: Doc.dr.sc. Boško Picula (Sveučilište u Zagrebu)

Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
19:30 - ...... Večera
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
9:30 - 12:00 Rasprava
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia
12:00 - ...... Ručak
Lokacija: IUC Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, 20000 DUBROVNIK, Croatia